32 Anderstalige nieuwkomers studeren af na intense horecaopleiding Hospitality Heroes

Stad Antwerpen en VDAB hebben de ambitie om in Antwerpen de werkzaamheidsgraad te verhogen naar 70%. Het streefdoel is een win-win voor alle Antwerpenaren, van ondernemer tot werkzoekende. Het project Hospitality Heroes bewijst dat specifieke opleidingen gericht op anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers leiden tot duurzame tewerkstelling.

Vandaag ontvingen 32 anderstalige nieuwkomers hun certificaat als afwasser, medewerker die hotelkamers opruimt en schoonmaakt, keuken- of zaalmedewerker. Verschillende cursisten hebben al een job, de anderen worden nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan. Het project kwam tot stand op initiatief van Horeca Forma (het sectorfonds van de horeca in Vlaanderen) met steun van stad Antwerpen en VDAB.

Schepen voor sociale economie Tom Meeuws: "Antwerpen biedt groeikansen. Met dit opleidingspakket op maat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, brengen we horeca en talent samen. We zijn er van overtuigd dat deze intense opleiding onze getalenteerde inwoners, ondernemers en levendige stad nog versterkt."
Directeur Horeca Forma Robin Vanderelst: "Het project Hospitality Heroes toont aan dat inzetten op inactieven succesvol kan zijn als men samenwerkt met de juiste partners: de stad, VDAB en de sector. Het wegnemen van drempels zoals taal is cruciaal. Zo werd de opleiding voor zaalmedewerkers bijvoorbeeld in het Engels georganiseerd, met Nederlandstalige ondersteuning."

Voor vier beroepen werden opleidingstrajecten op maat uitgewerkt. Om geschikte kandidaten te vinden, kregen geïnteresseerde nieuwkomers de kans om via korte workshops op locatie bij Hampton by Hilton te proeven van de verschillende jobs: afwasser, medewerker die hotelkamers opruimt en schoonmaakt en keuken- of zaalmedewerker. Uiteindelijk volgden 87 geïnteresseerden de verschillende workhops.

Schepen voor werk en economie Erica Caluwaerts: "Werk versterkt. Antwerpen telde eind mei 28.505 werkzoekenden zonder werk, waarvan de helft kortgeschoold. Daarnaast zien we een groot aantal openstaande vacatures, specifiek in de horeca. ‘Hospitality Heroes’ is dus een van de stappen die we nemen om de mismatch op de arbeidsmarkt weg te werken. Proficiat aan alle cursisten.”

Na een intakegesprek mochten meer dan 30 kandidaten starten in de verschillende opleidingstrajecten. Ze kregen een geïntegreerd leer- en begeleidingstraject. In het traject lag de focus op vaktechnische competenties, Nederlands en algemene competenties die gevraagd worden op de werkvloer. Aansluitend volgde een stage bij een van de 32 Antwerpse horecabedrijven die meewerkten aan dit project.

Provinciaal directeur VDAB Bjorn Cuyt: ”Dit innovatief instroom- en opleidingsproject biedt mooie tewerkstellingskansen in een sector met een sterk gestegen vraag. Het afgelopen jaar ontving VDAB maar liefst 1.988 vacatures in de sector horeca en toerisme in Antwerpen, meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar voordien. De stijging is ook meer dan dubbel zo hoog dan in de rest van Vlaanderen. We wensen de cursisten dan ook een mooie hospitality loopbaan toe bij de Antwerpse werkgevers.” 

In de mediagalerij vindt de pers het nodige beeldmateriaal van de kennismakingsdag en de afstudeerdag van Hospitality Heroes. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en eredienst | Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Karl Apers Woordvoerder schepen Tom Meeuws
Robin Vanderelst Directeur Horeca Forma Vlaanderen
Sandra Van Loo Communicatieverantwoordelijke VDAB provincie Antwerpen
Story image

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.