8 bedrijven krijgen stedelijke steun voor innovatief project met focus op groei of internationalisering

Stad Antwerpen lanceerde een oproep voor innovatieve oplossingen aan kmo’s in het kader van de digitale, circulaire, creatieve of gezondheidseconomie. Een jury selecteerde 8 inzendingen die nu samen 500.000 euro steun van de stad krijgen om gerealiseerd te worden. Daarbij zijn projecten rond gezondheid, namelijk een geautomatiseerd plasdagboek voor patiënten en een programma dat pre-diabetes kan opsporen. Op het vlak van mobiliteit is er een proefproject om drukte door middel van radiogolven te meten. Daarnaast zijn er ook 3 digitale platformen: een dat burgers en bedrijven met opleidingen en jobs matcht, een waarop verenigingen lokale producten online kunnen verkopen en een applicatie die hotelbezoekers de gewenste kamer laat kiezen. Wat circulaire economie betreft gaat het om onderzoek naar een innovatief eiwit voor visvoeding, en vleesvervangende voeding voor katten.

Het economisch beleid van stad Antwerpen focust op ondernemerschap en innovatie. Door de coronacrisis zijn verschillende Antwerpse bedrijven echter in moeilijkheden gekomen. Om bedrijven extra ondersteuning te bieden, lanceerde de stad in april een open oproep aan kleine en middelgrote ondernemingen met een vestiging of activiteiten in Antwerpen.

Bedrijven konden innovatieve projecten indienen die zorgen voor groei en internationalisering, en die Antwerpen in de kijker zetten als aantrekkelijke stad om te ondernemen en investeren. Projecten dienden te passen binnen een van de 4 beleidsprioriteiten van de stad: digitale economie, circulaire economie, creatieve economie en gezondheidseconomie. Deze moeten binnen een termijn van 6 maanden gerealiseerd worden.

Uit 34 inzendingen koos een jury 8 ideeën die financiële ondersteuning krijgen van de stad. Op basis van hun voorstel krijgen de bedrijven een bedrag van 40.000 tot 90.000 euro, dat maximaal 75% van de totale kosten mag bedragen. In totaal voorziet de stad 500.000 euro.

Schepen voor economie, innovatie en digitalisering Claude Marinower: “We maakten als stad opnieuw een fors bedrag vrij om innovatieve bedrijven te helpen groeien of internationaliseren. Tezelfdertijd zetten we hiermee als stad volop in op onze 4 economische actielijnen. Zo zorgen we ervoor dat Antwerpen een aantrekkelijke stad met toekomstperspectieven blijft om te ondernemen en te investeren.”

Het gaat om de volgende 8 projecten:

Gezondheidszorg

  • Voor patiënten met urologische problemen zal Minze Health een geautomatiseerd plasdagboek ontwikkelen. Naast de geplaste volumes en tijdstippen, wordt via een app ook bijkomende informatie zoals aandrang, drankinname en urineverlies geregistreerd. Met de hulp van een cloud-gebaseerde toepassing krijgt de arts vervolgens alle verzamelde data te zien in een helder overzicht.
  • Met het gezondheidsplatform van Salvus Health kunnen mensen zelf medische informatie opmeten in de apotheek. Die kunnen ze thuis verder opvolgen via een app, eventueel met de hulp van een zorgverlener. Het bedrijf zal nu een bijkomend programma ontwikkelen rond de detectie, bewustwording en opvolging van pre-diabetes. Tegelijk wil het zo aanzetten tot de nodige aanpassingen in levensstijl.

Mobiliteit

  • Crowdscan maakt gebruik van veilige en energiezuinige radiogolven om nauwkeurig, in real-time en anoniem het aantal aanwezigen op een locatie te bepalen. Deze data kunnen de basis vormen voor tal van slimme mobiliteitstoepassingen zoals crowdmonitoring en een druktebarometer. Een pilootproject in de drukke metrohalte op de Groenplaats kan de start betekenen van een internationale uitrol.

Digitale platformen

  • UQUALIFY zal voor stad Antwerpen een onlineplatform ontwikkelen waarop informatie, inspiratie en projecten rond digitale upskilling (het verbeteren van digitale vaardigheden) worden gecentraliseerd. Het platform zal ook burgers en bedrijven met opleidingen en jobs kunnen matchen, met daarbij eveneens aandacht voor knelpuntberoepen.
  • Op het softwareplatform van Crowdselling kunnen verenigingen, scholen en andere non-profitorganisaties een kant-en-klare webshop starten met producten van lokale leveranciers. Zo krijgen ze meer inkomsten met minder moeite, in vergelijking met hun traditionele manier van verkopen. Het bedrijf zal inzetten op de groei en internationalisering van dit innovatieve marktplaatsmodel.
  • Expect Me bereidt een online-applicatie voor die hotelgasten in staat stelt de gewenste kamer te vinden en te boeken op basis van een gedetailleerde plattegrond, een kameroverzicht en andere informatie. Dit laat hotels ook toe efficiënter te werken en meer rendement te behalen. Met de stedelijke toelage wordt de software verder ontwikkeld tot een commercieel product.

Circulaire economie

  • Calidris Bio produceert een voedzaam eiwit uit CO2 en met hernieuwbare energie in een circulair proces. Het eiwit vervangt vismeel en soja in voedsel voor onder meer kweekvis. In een proefproject onderzoekt het bedrijf of dit eiwit - eventueel aangevuld met plantaardige olie - vismeel volledig kan vervangen, en of het aanvullend bijdraagt tot de groei en gezondheid van kweekvis.
  • Als alternatief voor de hoge vleesconsumptie van onze huisdieren wil het nieuwe bedrijf Pets & Planet BV vleesvervangende voeding voor katten ontwikkelen en produceren. Door eiwitten van insecten en plantaardige bronnen te gebruiken, zal het bedrijf gezonde dierenvoeding met een hoge voedingswaarde kunnen produceren die een veel lagere ecologische voetafdruk heeft dan voeding met vlees.

Naast de financiële ondersteuning, begeleidt de stad de 8 bedrijven om hun project uit te werken en doet ze aan matchmaking waar nodig. Meer info over de oproep en de geselecteerde projecten is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Schepen Claude Marinower: “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de digitale transformatie van onze stad, samenleving en economie een versnelling hoger heeft geschakeld. Daardoor is er meer aandacht voor lokale en circulaire economische modellen. Als stad zetten we niet alleen in op innovatie, maar stimuleren we die ook bij onze ondernemers. Zo hebben we ondertussen ook een oproep gelanceerd om bedrijven actief in de modesector te ondersteunen, en bieden we ook hulp middels coaching en matchmaking.”
Claude Marinower Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

De pers kan ook rechtstreeks contact opnemen met de geselecteerde bedrijven:
​Minze Health | Gilles Tas, tel. 0479 24 91 43 | www.minzehealth.com
​Salvus Health | Philip Van den Bergh, tel. 0479 23 80 26 | www.salvus-health.com
​Crowdscan | Ben Bellekens, tel. 0498 29 46 90 | www.crowdscan.be
​UQUALIFY | Thierry Lescrauwaet, tel. 0495 50 84 92 | www.uqalify.com
​Crowdselling | Lukas van Orshoven, tel. 0473 72 51 40 | www.crowdselling.eu
​Expect Me | Roeland Verhamme, tel. 0479 42 08 42 | www.expect-me.com
​Calidris Bio | Johan Gheeraert, tel. 0478 28 03 40 | www.calidrisbio.com
Pets & Planet bv | Nicolas Bartholomeeusen, tel. 0479 16 45 19 | www.imbypetfood.com

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.