Antwerp Health Harbour versterkt Antwerpen als innovatieve gezondheidscluster

Antwerp Health Harbour versterkt Antwerpen als innovatieve gezondheidscluster

Stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Ziekenhuisnetwerk Helix, Universiteit Antwerpen en Eerstelijnszone Antwerpen ondertekenden op donderdag 21 september de intentieverklaring van Antwerp Health Harbour. Dit is een eerste stap naar de verdere uitbouw van een uniek ecosysteem in de sector van digitale gezondheid.

Naast digitale en circulaire innovatie is ook digitale gezondheidszorg een belangrijke innovatiecluster in Antwerpen. In de stad zijn er heel wat sterke partners die focussen op dit thema, denk maar aan het wereldvermaarde Instituut voor Tropische Geneeskunde, een uitgebreid ziekenhuisnetwerk, de Universiteit Antwerpen (met onder meer Vaccinopolis) en een groot netwerk van start-ups. Vijf partners (stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Universiteit Antwerpen, Ziekenhuisnetwerk Helix en Eerstelijnszone Antwerpen) hebben nu de handen in elkaar geslagen om dit bijzondere ecosysteem verder uit te bouwen met het ondertekenen van de intentieverklaring van Antwerp Health Harbour.

Unieke samenwerking

Antwerp Health Harbour wil de innovatiecluster gezondheid in Antwerpen nog belangrijker maken door onder meer big data in te zetten voor preventie in gezondheidszorg. De partners van Antwerp Health Harbour willen gegevens, netwerken en toepassingen met elkaar delen en innovatieve gezondheidsprojecten uitwerken, om zo een meerwaarde te creëren voor de maatschappij. In deze sector is het de eerste keer dat krachten op deze schaal worden gebundeld. Daarom mag men gerust spreken van een unieke samenwerking die een positieve impact zal hebben op innovatie en gezondheid in de Antwerpse regio en daarbuiten.

Op weg naar een formele samenwerkingsovereenkomst

Op 21 september 2023 werd de intentieverklaring ondertekend door Erica Caluwaerts (schepen voor onder meer economie, innovatie en digitalisering), Steven Van Passel (vicerector Universiteit Antwerpen), Willeke Dijkhoffz (gedelegeerd bestuurder Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom), Bart van Bree (voorzitter Ziekenhuisnetwerk Helix) en Geert van de Voorde (voorzitter Eerstelijnszone Antwerpen). Els van Doesburg (schepen voor onder meer gezondheidszorg en voorzitter van ZNA) tekende mee digitaal. Dit is de eerste stap naar een formele samenwerkingsovereenkomst die op een later tijdstip zal afgesloten worden. 

Marc Peeters, CEO UZA, in naam van het consortium: “Voeding is belangrijk. Via gezondheidsdata uit diverse bronnen willen wij met Health Harbour als eerste use case de voedingstoestand van onze kinderen in de Antwerpse gezondheidsregio in kaart brengen. Op basis hiervan kunnen eventueel acties worden uitgerold om de voeding bij te sturen.”
Erica Caluwaerts, schepen voor onder meer economie, innovatie en digitalisering: "Beter voorkomen dan genezen. Door krachten te bundelen zal dit unieke innovatieve ecosysteem onze preventieve gezondheidszorg enorm vooruithelpen."
Voor Els van Doesburg, schepen voor gezondheid en voorzitter van ZNA is het Antwerp Health Harbour-initiatief een bron van enthousiasme: "We willen met verschillende mensen en organisaties in Antwerpen samenwerken om gezondheidsproblemen te voorkomen in plaats van ze alleen te behandelen wanneer ze zich voordoen. We verzamelen informatie vanuit diverse bronnen om iedereen gezonder te maken, niet alleen in ziekenhuizen, eerstelijnszones, bij de overheid of bedrijven. We willen verschuiven van een reactief systeem naar een preventief systeem. Op de lange termijn willen we dit concept wereldwijd verspreiden en Antwerpen positioneren als een plek die gezondheid proactief bevordert in plaats van alleen te reageren op problemen."

Alle informatie over ondernemen en investeren in de stad Antwerpen is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be en www.businessinantwerp.eu

Headerbeeld: ondertekening van intentieverklaring Antwerp Health Harbour, v.l.n.r.: Geert van de Voorde, Steven Van Passel, Erica Caluwaerts, Willeke Dijkhoffz en Bart van Bree.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

 

 

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.