Antwerpen opnieuw bij top ondernemende steden in Europa volgens Financial Times

Antwerpen opnieuw bij top ondernemende steden in Europa volgens Financial Times

Antwerpen heeft dit jaar in de prestigieuze ‘European Cities and Regions of the Future 2023/24’-rankings van fDi Intelligence in 6 van de 7 categorieën een top 10-plaats gescoord. De Scheldestad mag zich ook in 2023 weer bij de Europese top van ondernemende en innovatieve steden rekenen. Ook in de categorie ‘human capital & lifestyle’ haalt de stad, dankzij het hoge opleidingsniveau en het aanwezige talent in Antwerpen, meteen de top 10. Het kenniscentrum van de Financial Times erkent met dit mooie rapport wederom het belang van de Antwerpse wereldhaven en de focus van de stad op innovatie.

Als kenniscentrum van de Britse businesskrant Financial Times rond buitenlandse investeringen publiceert fDi Intelligence elk jaar verschillende rankings van ondernemende steden en regio’s. Een team van experten vergelijkt in deze editie Europese steden en regio’s op basis van onder meer hun economisch potentieel en hun aantrekkelijkheid voor internationaal ondernemerschap en investeringen. In de ‘European Cities of the Future 2023/24’-rankings valt Antwerpen in de categorie ‘large cities’, steden tot 2 miljoen inwoners.

Top 10-plaatsen

Voor het eerst haalt Antwerpen, binnen die categorie van ‘grote steden’, de top 10 bij 6 van de 7 rankings. Het gaat om de categorieën ‘overall’, ‘connectivity’, ‘economic potential’, ‘business friendliness’, ‘fDi strategy’ en tot slot nu ook ‘human capital and lifestyle’. Die herbevestigde topscores bewijzen het vertrouwen dat de Financial Times heeft in Antwerpen als aantrekkelijke en innovatieve wereldhaven.

Human capital & lifestyle

De stad haalt voor deze editie ook de top 10 in de categorie ‘human capital & lifestyle’. In deze ranking meet men het opleidingsniveau van het aanwezige talent, het aantal studenten per aantal inwoners en het gemak waarmee er geschikt en vakbekwaam personeel kan gevonden worden. Dat het opleidingsniveau in Antwerpen hoog is, bleek recent al uit de de rankings en accreditaties die de Antwerp Management School (AMS) behaalde. Zo is hun Executive MBA-opleiding de beste in de Benelux volgens de ‘Financial Times Executive MBA ranking of 2022’. Uiteraard spelen ook de troeven van Universiteit Antwerpen mee in de hoge score van de stad in deze ranking.

Schepen voor economie, innovatie en industrie Erica Caluwaerts: “We consolideren onze positie in de top 10 van de belangrijkste grote steden in Europa. Antwerpen blijft een ongelooflijke magneet voor nieuwe internationale bedrijven. Zij hebben hier snel toegang tot markten, tot kapitaal, tot technologie en tot talent. De incubator voor duurzame chemie BlueChem en de technologiehub The Beacon bieden een schitterende kweekvijver voor internationaal talent van hoog niveau, en laat dat nu net zijn wat onze bedrijven nodig hebben.”   ​

Innovatieve business stad met internationale ambities

Als innovatieve business stad met internationale ambities zet Antwerpen met name in op innovatie in de digitale, circulaire en gezondheidseconomie. Voor elk van deze drie innovatieclusters heeft de stad een ecosysteem van hubs (waaronder The Beacon, BlueChem en BlueHealth Innovation Center), bedrijven, kennisinstellingen en overheden uitgebouwd dat verder wordt ontwikkeld. Intussen zijn er ook concrete plannen om de incubator voor duurzame chemie BlueChem, gevestigd op het circulaire bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, fors uit te breiden.

Burgemeester Bart De Wever: “Onze wereldhaven heeft de voorbije jaren massale investeringen aangetrokken. Antwerpen is trots op de logistieke en petrochemische clusters die van onze stad het grootste maritiem-industriële complex ter wereld maken. Dat zorgt voor jobs en welvaart. Maar we blijven niet op onze lauweren rusten. Ook op andere economische vlakken behoren we tot de Europese top. Er is een serieus tandje bijgestoken om duurzame en innovatieve initiatieven te ondersteunen en te laten groeien. Daar hebben we overigens alle talent voor nodig. Antwerpen biedt een warme, leefbare, uitdagende en aangename thuis om talenten te ontwikkelen en mensen klaar te stomen voor de economie van morgen.”

De ‘Global Cities and Regions of the Future 2023/24’-rankings zijn online te vinden op www.fdiintelligence.com. De rankings worden ook gepubliceerd in de februari/maart 2023-editie van fDi Intelligence, het investeringsmagazine van de Financial Times met meer dan 100.000 lezers uit de businesswereld.

Alle informatie over ondernemen en investeren in de stad Antwerpen is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be en www.businessinantwerp.eu.


Meer info over de in het persbericht vermelde bedrijventerrein en hubs is hier online te vinden:
​BlueApp: www.blueapp.eu
BlueChem: www.bluechem.be
Blue Gate Antwerp
BlueHealth Innovation Center: www.bhic.care
Dunden: www.dunden.be
NextGen District: https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/industrie/nextgen-district
The Beacon: www.thebeacon.eu

Bart De Wever Burgemeester
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts

Copyright headerbeeld: Fille Roelants

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.