Gratis loopbaanbegeleiding voor alle tijdelijk werklozen en extra opleidingskansen

26/04/2011 - Stad maakt 900.000 euro vrij voor relance Antwerpse werkgelegenheid

Om zoveel mogelijk inwoners aan een geschikte job te helpen in deze bijzondere tijden, biedt stad Antwerpen tot 6000 tijdelijk werklozen gratis loopbaanbegeleiding aan. Bovendien worden de bestaande opleidingsmogelijkheden voor tijdelijk werklozen en kwetsbare werkzoekenden uitgebreid. Na goedkeuring door de gemeenteraad worden de middelen hiervoor ter beschikking gesteld vanuit het stedelijke compensatiefonds in het kader van de coronacrisis.

Door de coronacrisis worden heel wat Antwerpenaren geconfronteerd met onzekerheid over hun job. Sommigen verloren hun werk. Na een jarenlange daling, stijgen de werkloosheidcijfers in Antwerpen zelfs opnieuw door de coronacrisis. Om tijdelijk werklozen en kwetsbare werkzoekenden meer toekomstperspectief te bieden, voorziet de stad in gratis loopbaanbegeleiding en extra opleidingskansen.

Claude Marinower, schepen voor werk en economie: “De coronacrisis begint zwaar door te wegen op vele vlakken. En het ergste is nog niet voorbij. We weten nog steeds niet hoeveel mensen er uiteindelijk hun job zullen verliezen door deze coronacrisis. We verwachten nog een grote schok op de arbeidsmarkt. Daarom bereiden we ons nu al voor en kijken we naar de toekomst. Met deze maatregelen willen we als stad zowel tijdelijk werklozen als kwetsbare werkzoekenden op een duurzame manier aan het werk helpen. We trekken hier in totaal 900.000 euro voor uit, en verwachten tot 6000 inwoners gratis loopbaanbegeleiding te kunnen aanbieden.”

Gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen

Tijdelijk werklozen die in Antwerpen wonen, kunnen gratis loopbaangeleiding krijgen om hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Voorwaarde is dat ze één dag tijdelijk werkloos zijn of waren tussen 1 september 2020 en 15 oktober 2021.

De gratis loopbaanbegeleiding bestaat uit een pakket van 4 uur begeleiding door een erkend loopbaancentrum. Wie werkt of werkte in de horeca, de toerisme- of evenementensector heeft recht op 3 extra uur, of op 7 uur loopbaanbegeleiding in totaal.

Concreet kunnen tijdelijk werklozen die recht hebben op een loopbaancheque van de Vlaamse overheid, de eigen kost (40 euro) hiervoor nog tot en met eind dit jaar terugbetaald krijgen door de stad. Voor tijdelijk werklozen die geen recht hebben op een loopbaancheque, betaalt de stad de kost terug aan het loopbaancentrum.

Alle info hierover is te vinden op www.antwerpen.be/loopbaanbegeleiding. Erkende loopbaancentra vinden de nodige info op www.ondernemeninantwerpen.be/loopbaanbegeleiding.

Versterken opleidingscapaciteit

De stad merkt dat de beschikbare profielen op de arbeidsmarkt onvoldoende aansluiten bij de gevraagde noden vanuit knelpuntsectoren zoals industrie, zorg, bouw, onderwijs en technologie. Hoewel het totale aantal vacatures daalt, raken knelpuntvacatures niet ingevuld. Daarom zet stad Antwerpen, naast loopbaanbegeleiding, ook in op het her- of omscholen van tijdelijk werklozen en op kwetsbare werkzoekenden. Zo kunnen zij, waar nodig, geheroriënteerd worden naar knelpuntsectoren en weer duurzaam aan het werk gaan.

Om dit te realiseren roept de stad organisaties en bedrijven die arbeidsmarktgerichte opleidingen aanbieden op om tegen vergoeding in bijkomende opleidingscapaciteit te voorzien. Dit kunnen zowel fysieke als digitale opleidingen zijn.

Organisaties en bedrijven die zich kandidaat willen stellen voor de oproep om hun opleidingscapaciteit uit te breiden, vinden alle info op www.ondernemeninantwerpen.be/opleidingscapaciteit. Hier kunnen ze zich ook inschrijven voor een online-infosessie op 3 mei. De deadline om een voorstel in te dienen is 25 mei. De gevraagde opleidingen mogen maximaal lopen tot en met 30 juni 2022.

Claude Marinower Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.