Stad boosterprikt arbeidsmarkt

Stad Antwerpen investeert in oplossingen om de personeelskrapte op de arbeidsmarkt weg te werken en zoekt daarvoor partners. Het gaat om het begeleiden naar ondernemerschap van Antwerpse werkenden en werkzoekenden met een afstand tot ondernemerschap. En met een tweede initiatief ondersteunt de stad bedrijven die werkzoekenden kansen willen geven op duurzame tewerkstelling.

Antwerpen is een krachtige motor voor economische welvaart. Om Antwerpse werkgevers en onze welvaart te laten groeien, doet de stad verschillende inspanningen in de zoektocht naar geschikt personeel voor de bedrijven.

VDAB ontving 92% meer vacatures in vergelijking met november vorig jaar. Eind november telde stad Antwerpen 28.446 werkzoekenden zonder werk. Meer dan de helft van de Antwerpse werkzoekenden is langer dan een jaar werkloos. Terwijl werkgevers vooral geschoold personeel zoeken, is de helft van de Antwerpse werkzoekenden zonder werk laaggeschoold.

In Antwerpen groeit zowel het aantal grote gezinnen als de actieve bevolking, en dit in tegenstelling tot de gemiddelde trend in Vlaanderen. Volgens de verwachte demografische evoluties zal de groep kwetsbare werkzoekenden in Antwerpen dan ook enkel toenemen. Bovendien maakt de coronapandemie de afstand tot werk nog groter.

Vorige week keurde het college twee nieuwe oproepen aan werkgevers en experts goed die voor een injectie in de Antwerpse economie en arbeidsmarkt moeten zorgen.

Van werkzoekende naar ondernemer

Een job als zelfstandige in hoofdberoep, voor meer dan 30.000 Antwerpenaren is die droom gerealiseerd. Stad Antwerpen wil nu ook werkzoekenden de kans geven om ondernemer te worden.

“Wanneer we denken aan werk vinden voor werkzoekenden, is een vaste job altijd het eerste dat in ons opkomt. Zo worden veel mensen die ondernemer willen worden, soms tegen wil en dank naar werk in vast dienstverband toegeleid. Of soms maken zij zelf die keuze omdat ze vrezen dat een businessplan opstellen, een personeelsorganisatie uittekenen, klanten prospecteren… te hoog gegrepen is. Hoewel er interessante coachingstrajecten voor starters bestaan, bereiken deze niet elke Antwerpenaar. Met de juiste partners willen we werkzoekenden die ondernemer willen worden bereiken, en hen ook helpen die droom waar te maken,” zegt Claude Marinower, schepen voor economie en werk.

De waaier Antwerpenaren die deze begeleiding zal kunnen volgen, is uitgebreid. Stad Antwerpen mikt enerzijds op elke werkzoekende die ervan droomt zijn eigen bedrijf op te starten: jongeren, niet-EU-burgers, anderstaligen, mensen van 50 jaar of ouder, kortgeschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, ... Maar anderzijds kunnen ook kwetsbare werkenden zich inschrijven: mensen die tijdelijke werkloos waren, een outplacementtraject volgen of zelfstandigen met een faillissement achter de rug.

De stad zoekt voor dit project partners die een extra inspanning kunnen leveren om mensen te bereiken die geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod rond ondernemerscoaching voor starters. Stad Antwerpen investeert hiervoor 420.000 euro. Bedrijven en organisaties kunnen vanaf 13 december een project indienen.

Meer info over deze oproep en de inschrijvingsprocedure vind je op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. De online infosessie vindt plaats op 20 december.

Meer instroom naar duurzame jobs

De stad wil werkgevers ondersteunen om meer instroom te genereren door hun procedures aan te passen en drempels weg te nemen. Zo kunnnen ze jobs duurzaam verankeren, en krijgen meer werkzoekenden de kans om te tonen wat ze voor een bedrijf kunnen betekenen. Via een tweede projectoproep ‘Hefbomen voor een betere instroom op de werkvloer’ zoekt de stad bedrijven en organisaties om ondernemers in die aanpassingen te begeleiden.

Er zijn heel wat mogelijkheden. Taken anders inrichten via ‘job redesign’ bijvoorbeeld verhoogt de kans om mensen aan te trekken die nu niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Bij ‘open hiring’ starten nieuwe medewerkers dan weer meteen op de werkvloer zonder sollicitatiegesprek of cv.

Schepen Claude Marinower: “Meer mensen aan de slag, de ambitie formuleren is ze realiseren. Met deze oproep zoeken we hr-bedrijven, organisaties of samenwerkende parters met expertise in vernieuwende aanwervingsprocedures. Ze durven buiten de lijnen van de klassieke jobselecties denken, en begeleiden bedrijven met concrete maatregelen om talent te vinden en ze te begeleiden naar duurzame jobs. Een win-win voor onze ondernemers en werkzoekende Antwerpenaren.”

Srad Antwerpen maakt voor deze projectoproep 500.000 euro vrij. Bedrijven en organisaties kunnen vanaf 13 december een project indienen. Ook voor deze oproep is er een online infosessie op 20 december.

Meer info over deze oproep en de inschrijvingsprocedure vind je op www.ondernemeninantwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Claude Marinower Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be, en specifiek wat ondernemen en werk betreft is er ook press.businessinantwerp.be. Je kunt je hier registreren om al onze persberichten over ondernemen en werk te ontvangen.

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.