Stad geeft opnieuw 6 innovaties kickstart in digitale, circulaire en gezondheidseconomie 

Stad Antwerpen lanceerde in oktober 2023 de jaarlijkse oproep tot innovatie in de digitale, circulaire of in de gezondheidseconomie. Zes Antwerpse ondernemers kregen het fijne nieuws dat hun ingediende voorstellen als meest innovatieve projecten werden geselecteerd. Zij kunnen hun project versneld opstarten met financiële steun van de stad. Deze innovaties zijn niet alleen een meerwaarde voor Antwerpen; ze bewijzen ook het aantrekkelijke ondernemingsklimaat van de stad én haar streven naar duurzaamheid. 

Van de 68 ingediende projecten werden er 16 innovaties geselecteerd. Deze 16 geselecteerde innovaties werden gepitcht en toegelicht door de ondernemers. Uiteindelijk weerhield een onafhankelijke jury zes projecten: drie innovaties in het digitale, twee innovaties in het circulaire en één innovatie in health. 

In totaal is er een budget van 552.000 euro toegekend; elk project krijgt een ondersteuning van maximaal 100.000 euro. De geselecteerde ondernemingen versterken mee het Antwerpse ecosysteem rond technologie, duurzaamheid en gezondheid door samenwerking met andere bedrijven. 

6 innovaties in het digitale, het circulaire en in health 

Deze innovaties krijgen steun van stad Antwerpen: 

Flyblast – grootschalige productie van recombinante eiwitten en groeifactoren voor kweekvlees

Flyblast, een start-up gevestigd in BlueChem, werkt op het grootste knelpunt bij het cultiveren van kweekvlees, namelijk de zeer hoge kost van het groeimedium, te wijten aan de hoge kostprijs van recombinante eiwitten en groeifacturen. Met de financiering van stad Antwerpen wil deze start-up een pilootinstallatie bouwen om FlyBlast-BSF duurzaam te kweken op organisch afval. BSF staat voor Black Soldier Fly (of 'zwarte wapenvlieg', Hermetia illucens), een onschadelijke tropische vliegensoort die wereldwijd wordt ingezet om goedkoop en op grote schaal reststromen om te zetten in veevoeder en pet food. Flyblast ontwikkelt een technologisch platform om er voortaan ook zéér hoogwaardige recombinante eiwitten en groeifactoren mee te produceren, die nodig zijn voor de commerciële doorbraak van kweekvlees.

Johan Jacobs | flyblast.bio | +32 468 14 20 86 | johan@flyblast.bio 

Polyperception – identificatie van full-sleeved objecten bij afvalverwerking 

Polyperception ontwikkelde een op artificiële intelligentie gebaseerde tool om efficiënter te sorteren. Met die tool kunnen afvalverwerkingsbedrijven beter recycleren. Met de financiering van de stad zoekt Polyperception naar een oplossing voor de verwerking van full-sleeved objecten. Deze omwikkelde flessen en potjes laten identificatie van het materiaal dat eronder zit niet toe. Dit project maakt het mogelijk AI-modellen te bouwen die het onderliggende materiaal wel herkennen. Als gevolg daarvan kunnen er ook datagestuurde operationele beslissingen genomen worden om het recyclagepercentage verder te verhogen. 

Parshva Mehta | polyperception.com | +32 489 73 95 38 | parshva@polyperception.io 

Skyebase – geautomatiseerde drone-inspectie in complexe omgeving 

Skyebase is een technologisch bedrijf gevestigd in The Beacon. Deze scale-up combineert industriële drone-inspecties met datatechnologie en digitale transformatie. Zo kunnen inspectieprocessen geautomatiseerd worden en wordt er veiliger, sneller en beter geïnspecteerd. Met de financiering van de stad zullen ze inspecties in complexe en dynamische omgevingen – denk aan de pijlers onder bruggen, historische gebouwen, rioleringen met variërende waterstanden of elektriciteitskabels - fors verbeteren. 

Bart Daniëls | skyebase.be | +32 499 83 66 81| bart.daniels@skyebase.be 

Dockflow – BlueCarbon, een trackingplatform voor duurzame, maritieme logistiek 

Dockflow, een start-up gevestigd in The Beacon, ontwikkelt met het BlueCarbon-project een baanbrekend trackingplatform voor de maritieme logistiek. Met de financiering van de stad wordt daar nu het in kaart brengen van duurzaamheid aan toegevoegd. Dit platform zal meer kunnen dan louter tracking van containers; het maakt de emissie van containerverscheping zichtbaar, biedt mogelijkheden voor offsetting van emissies (compensatie van de CO2-voetafdruk) en maakt de offsetting transparant door de vergoeding te valideren. 

Pauline Van Ostaeyen | dockflow.com | +32 3 376 46 07| pauline@dockflow.com 

Innocens – AI en computing voor betere zorg aan prematuren 

Innocens is een health spin-off van Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het bedrijf zet predictieve AI en edge computing in om afwijkende patronen te herkennen in data van patiënten die wijzen op de eerste symptomen van een infectie, om ziektes sneller en beter te kunnen behandelen. Ze werken op basis van een verrijkte dataset waarmee risicofactoren worden uitgeschakeld. Met de financiële steun van de stad werkt Innocens aan het vroegtijdig opsporen van het risico op sepsis (bloedvergiftiging) bij zuigelingen, waardoor zorgverleners sneller de medicatie kunnen opstarten. 

David Van Laere | innocens.be | +32 473 22 84 10 | David.Vanlaere@innocens.be 

Mutani – lancering van accessoires, geïnspireerd op personages uit videogames 

Mutani, een groeiende Antwerpse start-up, wil mode én design brengen met invloeden uit de gamewereld. Mutani ambieert de lancering van een innovatieve en stijlvolle collectie van accessoires, geïnspireerd op personages uit videogames. Onder de naam 'Virtual-to-Reality Fashion Merchandise' brengt Mutani 3D-geprinte accessoires, versterkt met interactieve AR-elementen. Mutani kiest voor een digital-first aanpak in ontwerp, productie en verkoop en zet zo een duurzame collectie in de markt.

Shayli Harrison | mutani.io  | +32 485 92 01 94| shayli@mutano.io

 

Al deze projecten worden in 2024 opgeleverd. De ondernemers krijgen naast financiële steun ook begeleiding van projectleiders Business en Innovatie van stad Antwerpen die helpen bij matchmaking met derden. 

Schepen voor economie, innovatie en digitalisering Erica Caluwaerts: "De stad van de toekomst kan je enkel bouwen door in te zetten op innovatie. Om van innovatief idee naar een sterk project te evolueren, heb je een knap staaltje ondernemerszin, doorzettingsvermogen en financiële middelen nodig. En bij dat laatste helpt de stad graag. Elk jaar zijn we enorm onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen en het ondernemerschap van de winnaars van deze oproep. In totaal wordt er 552.000 euro toegekend aan de zes winnaars. Zo investeren we niet enkel in de bedrijven, maar ook in de stad van de toekomst." 

Stad steunt ondernemers die innoveren 

In totaal riep de stad ondernemers in Antwerpen al 9 keer op om innovatieve projecten in te dienen. In totaal dienden 571 kmo's een dossier in en kregen 63 ondernemers financiële ondersteuning om hun innovatie versneld te realiseren. 

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.