Stad plant duurzame en verkeersveilige heraanleg omgeving bedrijventerrein Groothandelsmarkt

13/09/2021

Stad Antwerpen zal het openbaar domein rond bedrijventerrein Groothandelsmarkt op het Kiel kwaliteitsvol herinrichten. Ze onderlijnt hiermee haar ambitie om toekomstbestendige bedrijventerreinen een belangrijke rol te laten spelen in haar verdere ontwikkeling als slimme en duurzame stad. De stad en de erfpachter slaan de handen in elkaar om samen het bedrijventerrein futureproof te maken. Van energiescans en zonnepanelen tot ontharding, vergroening, waterinfiltratie en een verkeersveilige doorgang.

“Door de steeds drukker wordende activiteiten op en rond het bedrijventerrein Groothandelsmarkt is er een kwaliteitsvolle heraanleg nodig van de straten rondom”, zegt schepen voor openbaar domein, economie en industrie Claude Marinower. “Zo is de inrichting van de voetpaden en van de rijweg op Kielsbroek niet afgestemd op het huidige gebruik. Doordat er geen eenduidig wegprofiel is en er vaak fout geparkeerd wordt aan de ruime in- en uitritten, is het er ook niet veilig fietsen. Bovendien is het wegdek er in slechte staat, en is de huidige aanleg niet afgestemd op geplande projecten zoals de aanpassing van het containerpark en de aanleg van Ringpark Zuid.”

Heraanleg

Met de geplande heraanleg van Kielsbroek realiseert de stad een vooruitgang op verschillende domeinen:

Mobiliteit
​De inrichting van het wegprofiel wordt afgestemd op de functie als industriehoofdstraat. Er komen brede fiets- en voetpaden alsook snelheidsremmende maatregelen. Langsparkeren voor vrachtwagens blijft behouden. De aansluiting ter hoogte van de Generaal Armstrongweg en de Emiel Vloorsstraat wordt nog verder onderzocht in afstemming met het ontwerp van Ringpark Zuid.

Publieke ruimte
​De publieke ruimte krijgt een inrichting op maat van de gebruikers, met aandacht voor beeldkwaliteit en een zorgvuldig, duurzaam ruimtegebruik. Waar mogelijk wordt er onthard, en het reeds aanwezige groen wordt zo veel mogelijk versterkt en uitgebreid. In de industriezone worden sterke en duurzame materialen gebruikt die bestand zijn tegen zwaar verkeer. Er komt ook nieuwe openbare verlichting.

Water
​In het gebied gelden de principes uit het Antwerpse Waterplan. Zo voeren de stad en water-link er momenteel een onderzoek uit naar de maximale infiltratie- en hergebruikmogelijkheden.

Voorbereiding en planning

Momenteel is de projectdefinitie in opmaak. Volgend jaar stelt de stad een studiebureau aan om tot een voorontwerp te komen. In 2023 moet het definitief ontwerp klaar zijn, op basis waarvan een aannemer ten laatste in het najaar kan starten. Volgens de huidige planning zal de heraanleg klaar zijn in 2024. Voor deze heraanleg zal de stad een subsidieaanvraag bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen indienen, die tot 70% van de kosten kan dekken.

Pilootproject CO2-neutrale bedrijventerreinen

Vanuit de stedelijke ambitie om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, zet Antwerpen in op innovatieve oplossingen en haalbare samenwerkingen die de energie-efficiëntie van bedrijventerreinen kunnen verbeteren. Zo sloot de stad een overeenkomst af met Bouwgroep De Witte nv, de erfpachter van het bedrijventerrein Groothandelsmarkt. Begin deze zomer werden op het dak van de Groothandelsmarkt 3000 m² aan lichte zonnepanelen geplaatst met Europese en Vlaamse steun. Via een pilootproject met energiescans wordt onderzocht waar en hoeveel energie de bedrijven op de site kunnen besparen. De energiescans beoordelen het huidige energieverbruik en formuleren aanbevelingen om de energievraag en -factuur zo laag mogelijk te houden. Een haalbaarheidsstudie in samenwerking met Aquafin moet uitwijzen of de warmte respectievelijk de koude van gezuiverd afvalwater gerecupereerd kan worden voor gebruik op en rond de site.

Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu: “Met warmtepompen kunnen we de restwarmte uit het effluent van de waterzuiveringsinstallatie bij Kielsbroek halen om bijvoorbeeld de nieuw te bouwen gevangenis mee te verwarmen. De resterende koudestroom kan dan weer ingezet worden om aan de koelvraag van de nabijgelegen Groothandelsmarkt te voldoen. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat het kan: warmtepompen die tegelijk warmte en koude leveren, halen een zeer hoog energetisch rendement.”

Door deze en andere maatregelen uit te testen, wil de stad onderzoeken hoe bestaande bedrijfsterreinen stapsgewijs CO2-neutraal kunnen worden.

Claude Marinower Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en eredienst | Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Joos Van Goethem Woordvoerder schepen Tom Meeuws
Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.