Stad zoekt extra ruimte voor kantoren en bedrijven

Uit een recente actualisatie van de data die aan de basis liggen van de beleidsnota ruimtelijke economie blijkt een groeiende behoefte aan geschikte bedrijfsruimte en kantoren in Antwerpen. De stad stelt vast dat het huidige aanbod niet voldoet aan de toenemende vraag en onderzoekt waar er nieuwe ruimte voor kantoren en bedrijven kan gerealiseerd worden.

Nood aan kantoorruimte

Volgens nieuwe cijfers heeft Antwerpen tegen 2032 behoefte aan 257.500 m² extra kantoorruimte. Dit cijfer resulteert onder meer uit de groeiende attractiviteit van de stad als economische hub, het groeiend aantal activiteiten die in kantooromgevingen kunnen worden gerealiseerd en het feit dat er geen afname van de gewenste kantooroppervlakte vast te stellen is, zoals initieel verondersteld tijdens de covidpandemie. 

Huidig aanbod bedrijventerreinen volstaat niet

De huidige leegstand op bedrijventerreinen bedraagt 36 ha, wat overeenkomt met de absolute minimumoppervlakte die volgens de ramingen nodig is in 2030 (37 tot 133 ha). Na detailanalyse blijkt dat er maar een fractie van de benodigde ruimte beschikbaar is (3,7 ha). Een optimalisatie van het ruimtegebruik is mogelijk dankzij de handvaten aangereikt door de beleidsnota ruimtelijke economie, het Strategisch Ruimteplan en de herziene Bouwcode. Aanvullend op deze bestaande tools zal de stad onderzoeken waar er nieuwe ruimte voor kantoren en bedrijven kan gerealiseerd worden. 

Meerdere initiatieven

Om aan de vraag te voldoen, zal de stad versneld functionele en energiezuinige renovaties van kantoorgebouwen aanmoedigen en nieuwe bouwprojecten voor kantoren faciliteren. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om extra economische ruimte te creëren.

Schepen voor economie Erica Caluwaerts: "Wij erkennen de dringende behoefte aan meer kantoor- en bedrijfsruimte in Antwerpen. Door de beleidsnota ruimtelijke economie te actualiseren en actie te ondernemen, streven we ernaar om de economische groei van de stad te ondersteunen en te versterken."
Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: "Met het Strategisch Ruimteplan Antwerpen en de nieuwe Bouwcode kijken we slim en ruimtelijk ambitieus naar het Antwerpen van morgen. De nieuwe en vooral vereenvoudigde Bouwcode zorgt voor minder detailregels en voor meer duidelijkheid, en schenkt meer vertrouwen aan al wie wil investeren in deze prachtige stad. Daar hoort natuurlijk ook een slimme ruimtelijke integratie van kantoren en bedrijfsruimten onder. Want Antwerpen is en blijft 'open for business'."
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, patrimonium, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening en voorzitter AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

 

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.