Werkzoekende nieuwkomers krijgen opleiding tot grondwerker met steun van Jobs in De Grote Verbinding

12/10/2021

Voor project Graaf Werk, een opleidingstraject op maat van anderstalige nieuwkomers, werkt het partnerschap Jobs in De Grote Verbinding samen met Rising You. Een groep van 11 gemotiveerde kandidaten begon daar vorige week aan een intensieve opleiding van 9 maanden tot grondwerker. Een groot deel van de kandidaten die het traject succesvol doorlopen, kan bij een succesvolle afronding meteen met een vast contract aan de slag bij internationale aannemer Denys.

Met hun partnerschap Jobs in De Grote Verbinding brengen stad Antwerpen, VDAB, Lantis Constructiv en Talentenwerf werkgevers en werkzoekenden samen. Elke partner zet zijn sterkte of kernopdracht in om zoveel mogelijk Antwerps talent te laten meebouwen aan De Grote Verbinding. Zo wordt er samen met de verschillende aannemers van de Oosterweelwerven bekeken welke beroepsprofielen zij op korte en middellange termijn nodig hebben, om op basis daarvan gerichte opleidingstrajecten op te starten.

Daarnaast doet het partnerschap een beroep op de expertise en ervaring van Antwerpse organisaties voor een aanpak op maat van specifieke doelgroepen. Het eerste resultaat van zo’n samenwerking is het project Graaf Werk van Rising You, dat werkzoekende nieuwkomers opleidt tot grondwerker. Jobs in De Grote Verbinding geeft financiële steun aan Rising You om samen met Denys deze werkzoekenden op te leiden, met een voortraject en een opleiding op de werf zelf.

Claude Marinower, schepen voor economie, werk en industrie: “De Grote Verbinding is een historische kans om onze stad voor altijd beter te maken. Mooier, groener en nauwer verweven met elkaar omdat de stadsdelen buiten de Ring weer aansluiting zullen vinden bij het oude stadscentrum. De Grote Verbinding biedt ook een kans om meer mensen naar een job te begeleiden. Om alle werken gerealiseerd te krijgen, zullen er minimaal 2150 arbeidskrachten op dagbasis aan de slag zijn. Een voorlopige inschatting is dat we hiervoor 60% buitenlandse werkkrachten nodig hebben. Een project als Rising You is dus niet alleen belangrijk, het is noodzakelijk. De Grote Verbinding slaagt alleen als iedereen de handen in elkaar slaat: overheid, VDAB, partnerorganisaties en bedrijven als Denys.”

Intensief opleidingstraject

Na twee infosessies, een persoonlijk intakegesprek en een selectiedag waarop de kandidaten hun talenten of potentieel konden laten zien, is een groep van 11 gemotiveerde kandidaten gestart aan het opleidingstraject tot grondwerker. Een groot deel van de kandidaten heeft al zicht op een vaste tewerkstelling bij Denys bij een succesvolle afronding van de opleiding. Dit aantal kan doorheen de opleiding nog verder aangroeien. Rising You gaat met de andere kandidaten actief op zoek naar een andere werkgever binnen de bouwsector.

Manuela van Gent, HR Officer Denys: “Omdat we bij Denys sterk geloven in de mens achter het cv zijn we samen met Rising You het opleidingstraject voor grondwerker voor nieuwkomers gestart. Een goede werkattitude en uitgesproken motivatie om een beroep aan te leren zijn kwaliteiten die we bij Denys hoog in het vaandel dragen en die we vaak bij deze doelgroep terugzien. We zijn daarom verheugd om onze schouders mee te kunnen zetten onder dit bijzondere traject.”

Om van deze 11 een hechte groep te maken, trokken ze eerst op een intensieve startweek naar de Ardennen waar er vooral gewerkt werd rond attitudes en groepsdynamiek. Sinds deze week zetten ze hun traject verder bij Rising You in Park Spoor Noord. Daar zullen ze een aantal noodzakelijke vaardigheden, zoals veilig werken met gereedschap als slijpmolens of breekhamers, of het leren monteren van buizen, en hun werkattitudes verder op punt stellen. Om dan in januari het traject verder te zetten op de werf via een individuele beroepsopleiding (IBO).

Met deze praktijkgerichte aanpak worden ze voorbereid op het behalen van het VCA-attest, een bewijs dat ze volgens de juiste veiligheidsvoorschriften kunnen werken. Daarnaast kunnen de kandidaten hun theoretisch rijbewijs B behalen bij partnerorganisatie Ligo Antwerpen. Een rijbewijs komt niet alleen van pas bij de verplaatsing van en naar het werk, maar verhoogt ook hun doorgroeimogelijkheden. Ten slotte leren ze de belangrijkste technische vaardigheden voor een grondwerker: zo kennen ze de eerste knepen van het vak alvorens de praktijk in te duiken.

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "Opleiden is het nieuwe rekruteren, ook voor werkgevers in de bouwsector die hun knelpuntvacatures graag kwalitatief invullen. Daarom blijft VDAB investeren in opleidingen en stages. Werkplekleren is hierbij zowat de sterkste matchingstool. Het gaat om taak- en probleemgericht leren in de dagelijkse context van de arbeid en het bedrijf, op maat van de werkzoekende en het bedrijf."

Nederlands en fysieke fitheid als rode draad

Tijdens de opleiding is er doorlopend aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal via onder meer aangepaste cursussen en verplicht Nederlands spreken onder de deelnemers. Dat is zowel belangrijk voor een vlotte communicatie met de toekomstige collega’s, als om attesten zoals VCA en het rijbewijs B te behalen. Ook staan er iedere week fitness- en sportsessies op het programma. Een professionele instructeur werkt aan de conditie van de kandidaten en leert hen op een ergonomische manier te werken. Zo worden de kandidaten voorbereid op fysiek werk, wat de kans op blessures of fysieke ongemakken als gevolg van de nieuwe job verkleint.

Benjamin Gérard, Rising You: “Bedrijven zijn gewoon om te selecteren met het oog op aanwerving morgen. Wij selecteren met het oog op opleiden morgen en aanwerving binnen zes maanden.”

Na hun opleiding gaan de geslaagde cursisten aan de slag op de vele werven van Denys of een andere aannemer om in en rond Antwerpen waterleidingen, afvoerbuizen en leidingen te plaatsen.

Jobs in De Grote Verbinding

De Grote Verbinding is de overkoepelende naam voor de gigantische werken van de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug. Het project is uniek in zijn soort, zowel door de grootte als door de duurtijd - al zeker tot in 2030. Om deze ongeziene stadsvernieuwing in de komende jaren waar te maken zijn talenten, handen, experten en veel enthousiasme nodig. Wie meer wil weten over De Grote Verbinding en de werken op de werven, kan terecht op www.oosterweelverbinding.be; op www.degroteverbinding.be staat ook info over jobkansen.

Claude Marinower Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Sandra Van Loo Communicatieverantwoordelijke VDAB provincie Antwerpen
Nasira Laamri Communicatie Rising You
Manuela van Gent HR Officer Denys
Story image
Story image

 

Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.