Yasmien Naciri nieuwe manager Innovatiecentrum Werk

Het Innovatiecentrum Werk duidt na een uitgebreide selectieprocedure Yasmien Naciri aan als algemeen manager. Vanaf 1 juli zal ze de operationele en strategische leiding opnemen van dit innovatiecentrum, dat innovatieve ideeën zal uitwerken voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Het Innovatiecentrum Werk is een initiatief van stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen en stad Turnhout.

Na een doorgedreven selectieprocedure selecteerde de stuurgroep van het Innovatiecentrum Werk Yasmien Naciri (30) als algemeen manager. Zij zal de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse leiding van het Innovatiecentrum Werk en een team uitbouwen waarmee ze innovatieve initiatieven zal ontwikkelen om meer mensen naar werk te leiden. Op vrijdag 1 juli treedt ze officieel aan.

Yasmien Naciri
Yasmien Naciri
Manager Innovatiecentrum Werk Yasmien Naciri: “Het arbeidsmarktvraagstuk ligt me nauw aan het hart. De afgelopen jaren heb ik naast mijn werk als zelfstandige, op verschillende niveaus bijgedragen rond dit vraagstuk. Het Innovatiecentrum Werk is voor mij de ideale plek om al die kennis en ervaring te centraliseren om er concreet mee aan de slag te gaan. Samen met mijn team hoop ik het arbeidsmarktvraagstuk vanuit andere invalshoeken te benaderen en vooral de huidige aanpak in vraag te stellen. Alleen op die manier kunnen we samen vooruitgang boeken en tot concrete oplossingen komen.”
Erica Caluwaerts, schepen voor werk stad Antwerpen: “Ambities zijn er om te realiseren. Met deze nieuwe benadering om meer mensen aan het werk te krijgen, laten we Antwerpenaren én Antwerpse bedrijven groeien. Haar opgebouwde expertise, uitgebreide netwerk en passie voor de arbeidsmarkt zijn waardevolle bouwstenen voor deze nieuwe uitdaging: alle succes Yasmien Naciri als manager van het Innovatiecentrum Werk.”

Ondernemerschap en expertise

Yasmien Naciri is auteur, zelfstandig ondernemer en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkte aan verschillende onderzoeksprojecten rond de arbeidsmarkt, waarbij ze onder meer focuste op de drempels die werkgevers ervaren in de zoektocht naar werknemers. Haar inzet rond dit thema resulteerde in 2015 in het ontstaan van het statuut voor student-ondernemers.

Verder adviseert ze beleidsmakers en bedrijven rond sociale ongelijkheid en inclusie op de werkvloer. Naciri is ook maatschappelijk geëngageerd als covoorzitter bij de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en jongerencentra Formaat, en als docent bij DUO for a JOB, die werkzoekende jongeren met migratieachtergrond in contact brengt met 50-plussers.

Engagement

De vier partners van het Innovatiecentrum Werk sloten in 2021 een samenwerkingsovereenkomst af voor vier jaar. Stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen en stad Turnhout engageren zich om in totaal 600.000 euro per werkingsjaar vrij te maken. De aanstelling van een algemeen manager is een cruciale eerste stap in de realisatie van het Innovatiecentrum Werk. Samen met haar team zal Naciri concrete initiatieven uitwerken om de missie van het Innovatiecentrum Werk te laten slagen: ‘innovaties als motor voor tewerkstelling creëren.’

Focus op innovatie en oplossingen

Het aandeel werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in de provincie Antwerpen (6,9%) hoger dan het Vlaams gemiddelde (5,6%). In de stad Antwerpen (11,9%) ligt het dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde. Het Innovatiecentrum Werk heeft de ambitie om meer mensen naar werk te helpen begeleiden, Yasmien Naciri krijgt dan ook het vertrouwen om af te wijken van de klassieke recepten en out of the box te werken.

Kathleen Helsen, provinciaal gedeputeerde bevoegd voor werk en sociale economie: “Het Innovatiecentrum Werk heeft een dubbele opdracht: werkgevers stimuleren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te werven en werkzoekenden extra ondersteunen in hun zoektocht naar een job. Het team van Yasmien Naciri moet daarvoor op zoek gaan naar out of the box-oplossingen. Alle klassieke methodes worden immers al toegepast en toch blijven de uitdagingen groot. Daarom kiezen we resoluut voor innovatie: het uitwerken en toepassen van vernieuwende methodes en organisatievormen om werkzoekenden maximaal te matchen met de vele knelpuntvacatures. Dit moet leiden tot concrete acties met meetbare resultaten die opgeschaald en overgedragen kunnen worden, zodat het effect ervan over de hele provincie kan uitwaaieren.”
Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: “Oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken komen niet vanzelf en komen er ook alleen door samenwerking. Het doet VDAB veel plezier dat de provincie Antwerpen en de steden Antwerpen en Turnhout hiermee hun schouders onderzetten. Het is dan ook belangrijk dat we beroep doen op een sterke trekker. Yasmien kan ons als institutionele partners ‘uitdagen’ en samen met ons op zoek gaan naar innovatieve oplossingen."
Luc Op de Beeck, schepen voor werk stad Turnhout: “We geloven sterk in de kracht van het innovatiecentrum omdat de huidige arbeidsmarktuitdagingen fundamenteel anders benaderd zullen worden. Met de komst van Yasmien kan het innovatiecentrum echt van start en zijn we ervan overtuigd een verschil te kunnen maken voor Turnhout.“

In de mediagalerij  vindt u een foto van Yasmien Naciri. Dit is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Sandra Van Loo Communicatieverantwoordelijke VDAB provincie Antwerpen
Johny Geerinckx kabinetsmedewerker, Provincie Antwerpen
Luc Op De Beeck schepen voor economie en werk, Stad Turnhout
Over Ondernemen in Antwerpen

ANTWERPEN IS OPEN VOOR BUSINESS

Als metropool op mensenmaat biedt Antwerpen een wereld vol mogelijkheden. Gelegen in het hart van Europa is het de trotse thuisbasis van de op een na grootste haven en de belangrijkste chemische cluster van het continent. Antwerpen is bovendien de wereldhoofdstad van de diamanthandel en de populairste winkelstad van het land. Vandaag zet de stad extra in op digitale innovatie, circulariteit, creativiteit en gezondheid als pijlers voor haar toekomstige economie. Internationaal en levendig? Check. Innovatief en creatief? Check. Gastvrij en multicultureel? Check. Antwerpen heeft het allemaal.